Thời gian áp dụng: Áp dụng từ tháng 12/08/2019 đến khi có chính sách bán hàng mới thay thế

Dành cho: Khách hàng (KH) mua Căn hộ (CH) tại Dự án Sapphire Hạ Long

Chương trình ưu đãi: KH mua căn hộ tại Dự án Sapphire Hạ Long từ ngày 12/08/2019 cho đến ngày 31/08/2019 sẽ được tặng quà tặng, cụ thể:

  • Đối với các mã căn: 05A, 09, 10, 21, 22: KH được tặng 10 cây vàng Doji (*). Số lượng căn áp dụng: 20 căn đầu tiên ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) và/hoặc Hợp đồng mua bán (HĐMB)
  • Đối với các mã căn còn lại: KH được tặng một viên kiêm cương Doji (*) trị giá 50 triệu đồng.

KH được nhận quà tặng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán.

(*)Lưu ý:

i. Phương thức và điều kiện sử dụng chương trình ưu đãi nêu trên được thực hiện theo quy định của Bên bán hoặc Bên cung cấp dịch vụ.

ii. KH mua CH được hiểu là KH hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lần 1 – trước khi ký HĐMB theo tiến độ dưới đây và ký TTĐC; và/hoặc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lần 1 – khi ký HĐMB theo tiến độ dưới đây và ký HĐMB.

iii. Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế TNCN

1. CHÍNH SÁCH ỦY THÁC CHO THUÊ SAPPHIRE HA LONG

2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.

3. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (CTHTLS) cho KH tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau:

a. Chính sách hỗ trợ:

(*) Áp dụng đối với KH là Cá nhân (KHCN) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (KHDN) được Chủ đầu tư Hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (TNTH) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

b. NH giải ngân theo tiến độ thanh toán như sau:

Khách hàng không tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất, thanh toán đủ và đúng hạn: được chiết khấu 4% vào Giá bán CH (không bao gồm thuế GTGT & KPBT)

4. LÃI SUẤT TRẢ TRƯỚC VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRƯỚC HẠN

a) KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% Giá bán CH (bao gồm VAT) + 100% KPBT bằng vốn tự có tại thời điểm ký TTĐC được hưởng Lãi suất chiết khấu 9%/năm trên Khoản tiền (không bao gồm VAT + KPBT) và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào Giá bán CH (không bao gồm VAT + KPBT).

b) KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng Lãi suất chiết khấu 8%/năm trên Khoản tiền (không bao gồm VAT + KPBT) và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào Giá bán CH (không bao gồm VAT + KPBT).